تبلیغات
گراناز - مطالب طنز دانشجویی
یادم آید روز دیرین
خوب وشیرین
اول ترم
وقت بسیار درس اندک …
حال اینک روز آخر
روز تلخ امتحانات
آخر ترم
وقت اندک
درس بسیار ، درس بسیار ، درس بسیار !

کلاس مون تو دانشگاه دوتا در داشت یکی جلوی کلاس و یکی هم انتهای کلاس.یه روز که استادتخته رو حسابی پر کرده بود متوجه شد تخته پاکن نیست با یکی از بچه ها که انتهای کلاس نزدیک در بود گفت برو از یه کلاس دیگه تخته پاکن بگیر اونم رفت و از در جلوی کلاس اومد تو و با اعتماد به نفس پرسید ببخشید تخته پاکن داریدکلاس از خنده ترکید.

به سلامتیِ استادی که میتونست شاگردشو با 7.5 بندازه

+

+

+

..... نمرشو کرد 9.5 که دانشجو بیشتر بسوزه

کی‌ از سرگرمیام اینه سر امتحان الکی‌ هی‌ کفه دستمو نگا کنم مراقب احساس زرنگی کنه بیاد خفتم کنه ببین هیچی‌ کفه دسم نیست…. بعد بش بگم ضایع شدی خخخخخخخخ !!!:)))))اصن به عشق همین حرکت میرم دانشگاه !!!!تاریخ : جمعه 15 آذر 1392 | 11:00 ق.ظ | نویسنده : سارا بلوچ | نظرات